LHOTSKÝ, Marek. Design vznášedla [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4699. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miroslav Zvonek.

Uložit do Citace PRO