ŠTENCL, František. Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/471. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Romana Horňáková.
Uložit do Citace PRO