HERMAN, Pavel. Vliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentaci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4716. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Houdková.
Uložit do Citace PRO