SUK, Ladislav. Konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Martinec.
Uložit do Citace PRO