FIŠER, Petr. Analytický řešič pro pevnostní výpočet náprav dvojkolí [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4737. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Michal Vaverka.

Uložit do Citace PRO