SALAJKOVÁ, Michaela. Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4754. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Josef Jančář.
Uložit do Citace PRO