MATUŠKA, Martin. Deskripce CNC obráběcích strojů na ozubení [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4755. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO