MARTÍNEK, Lukáš. Deskripce CNC soustružnických strojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4758. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO