KŘÍDLO, Michal. Automatizace výroby v menším podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4760. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kříž.

Uložit do Citace PRO