FRÜHBAUER, Zdeněk. Využití bioplynu v plynárenské síti [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4764. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Radek Dvořák.
Uložit do Citace PRO