KUNZ, Jiří. Technologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Prokop.
Uložit do Citace PRO