BAŽANTOVÁ, Lucie. Modelování ohřevu tkání v KV diatermii [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4780. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.

Uložit do Citace PRO