TREFILOVÁ, Helena. Údržba malého dopravního letounu s využitím metodiky MSG-3 [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4802. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jindřich Finda.
Uložit do Citace PRO