HEZINOVÁ, Věra. Vývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýze [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4810. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Karel Klepárník.
Uložit do Citace PRO