PILGROVÁ, Tereza. Vliv podmínek přípravy na solubilizační vlastnosti a stabilitu komplexů biopolymer-tenzid [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4827. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.
Uložit do Citace PRO