MRTKA, Tomáš. Návrh na optimalizaci elektronického obchodu firmy Anka M+N spol. s r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4836. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO