STEJSKALOVÁ, Barbora. Návrh postupu manažera při stmelování pracovního kolektivu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4842. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO