TESLÍKOVÁ, Ivana. Studium dohasínajícího dusíkového plazmatu pomocí titrace rtuťových par [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4858. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Věra Mazánková.
Uložit do Citace PRO