FILLA, David. Biometrie otisku prstu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/486. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Petr Fedra.
Uložit do Citace PRO