PAVLITOVÁ LETKOVÁ, Zuzana. Ekotoxikologické hodnocení vybraných průmyslových odpadních materiálů a anorganických kompozitů s jejich obsahem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4865. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.

Uložit do Citace PRO