NOVOTNÝ, Matouš. Filtry vyšších řádů s proudovými zrcadly [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4866. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Lattenberg.

Uložit do Citace PRO