TOMEČKOVÁ, Marie. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Konečný.

Uložit do Citace PRO