DOKULIL, Zdeněk. Modul elektrické zabezpečovací ústředny s komunikátorem GSM [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4877. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.

Uložit do Citace PRO