NOVOTNÝ, Svatopluk. Systém hodnocení pracovníků ve firmě ŠIMEK 96, spol. s r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4889. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO