FOGL, Vladimír. Rozbor možností elektronického obchodu B2B [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4891. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO