HORSÁK, David. Návrh a implementace elektronického obchodu společnosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4905. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO