DOLÁKOVÁ, Hana. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4922. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO