JUŘICA, Jaroslav. Vnitřní vesmír [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4933. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO