ZECHMEISTEROVÁ, Věra. Model elektronického obchodu pro služby [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4939. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO