LUKS, Tomáš. Výpočtová analýza namáhání povrchových vrstev pracovního válce při válcování za tepla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4941. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Michal Pohanka.
Uložit do Citace PRO