CHYTIL, Pavel. Detekce nemocí pomocí analýzy hlasu [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4945. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Sigmund.

Uložit do Citace PRO