DRÁPAL, Jan. Návrh marketingové strategie [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/495. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO