DRUCKMÜLLEROVÁ, Hana. Metoda pro zviditelnění vysokých fázových gradientů v mikroskopickém zobrazení [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4951. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Radim Chmelík.
Uložit do Citace PRO