FRIEDEL, Daniel. Programovatelný zapalovací systém zážehového motoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Tošovský.

Uložit do Citace PRO