VRÁNA, Radek. Využití moderních metod pro výrobu prototypu držáku na vysoušeč vlasů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4967. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO