KLADIVA, Roman. Energetická náročnost IPv6 v bezdrátových senzorových sítích [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4970. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladimír Červenka.
Uložit do Citace PRO