JURČÍK, Michal. Nízkoúrovňové řízení a sběr dat v bezdrátovém přístupovém bodu MikroTik [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4974. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Růčka.
Uložit do Citace PRO