ŠELIGA, Ondřej. Vizualizace dat na platformě .NET [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5000. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Rudolf Hlavička.
Uložit do Citace PRO