WOJNAR, Pavel. Širokopásmové oběžné kolo odstředivého čerpadla [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5001. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miloslav Haluza.
Uložit do Citace PRO