NOVÁK, Daniel. Spolupráce telekomunikačních a informačních přenosových systémů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5002. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.
Uložit do Citace PRO