MATEJ, Michal. Optimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televize [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jakub Müller.

Uložit do Citace PRO