JAROŠ, Vojtěch. Optimalizace lepení střechy autobusu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO