KUBÁNI, Tomáš. Zabezpečení webových služeb [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5023. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Malina.
Uložit do Citace PRO