KOVÁČ, Dominik. Ověření funkčnosti směrovacího protokolu GRP v prostředí OPNET Modeler [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5025. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karol Molnár.
Uložit do Citace PRO