PLAČKO, Michal. Číslicová simulace kytarových hudebních efektů v reálném čase [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5032. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jaromír Mačák.
Uložit do Citace PRO