PELIKÁN, Pavel. Databáze nahrávek pro detekci hlasové aktivity [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5034. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivan Míča.

Uložit do Citace PRO