NOVOTNÝ, Bohumil. Sériové komunikace [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5037. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Martinásek.
Uložit do Citace PRO