HASE, Michal. Návrh antény s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5041. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Láčík.

Uložit do Citace PRO