JINDRA, Pavel. Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5048. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Zdeněk Němec.
Uložit do Citace PRO