JANOŠEK, Martin. Technologie výroby pouzdra zpožďovače [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5055. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO